Giới thiệu

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Lịch sử

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Việt Nam thành lập Bộ Kinh tế phụ trách các Sở Kinh tế, các Nha chuyên môn: Nha Thường vụ, Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ, Nha Tiếp tế.

Ngày 16 tháng 3 năm 1947 đặt trong Bộ Kinh tế cục Ngoại thương và ngày 17 tháng 11 năm 1950 thành lập Sở Nội thương.

Ngày 14 tháng 5 năm 1951, đổi tên thành Bộ Công Thương

Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch nước bãi bỏ Bộ Công Thương, thành lập Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Tổng cục Địa chất, Tổng cục Vật tư)

Ngày 11 tháng 8 năm 1969, Bộ Công nghiệp nặng được chia thành: Bộ Điện và Than, Bộ Cơ khí và Luyện kim, Tổng cục Hoá chất. Thành lập Bộ Lương thực và Thực phẩm trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Lương thực với Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tách từ Bộ Công nghiệp nhẹ ra. Thành lập Bộ Vật tư trên cơ sở Tổng cục Vật tư.

Ngày 3 tháng 9 năm 1975 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.

Ngày 22 tháng 11 năm 1981, Bộ Điện và Than lại chia thành: Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than. Bộ Lương thực và Thực phẩm chia thành: Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lương thực.

Năm 1983 thành lập hai ban của Chính phủ: Ban Cơ khí và Ban Năng lượng. Cũng năm này Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học ra đời.

Ngày 16 tháng 12 năm 1987, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm và Bộ Lương thực hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm; Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than hợp nhất thành Bộ Năng lượng.

Ngày 28 tháng 6 năm 1988, Bộ Ngoại thương và Uỷ ban Kinh tế đối ngoại hợp nhất thành Bộ Kinh tế đối ngoại, Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học nhập vào Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Ngày 30 tháng 6 năm 1990, Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư hợp nhất thành Bộ Thương nghiệp, Bộ Cơ khí và Luyện kim đổi thành Bộ Công nghiệp nặng.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Bộ Thương nghiệp đổi thành Bộ Thương mại và Du lịch,rồi Bộ Thương mại.

Ngày 21 tháng 10 năm 1995, 3 Bộ Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ hợp nhất thành Bộ Công nghiệp.

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương

gioi thieu bo cong thuong gioi thieu bo cong thuong

 

Lãnh đạo hiện nay

 • Bộ trưởng: Trần Tuấn Anh – (kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương)
 • Thứ trưởng: Trần Quốc Khánh – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên.
 • Thứ trưởng: Đỗ Thắng Hải – Nguyên Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại
 • Thứ trưởng: Cao Quốc Hưng – Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Năng lượng
 • Thứ trưởng: Hoàng Quốc Vượng – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tâp đoàn Điện lực Việt Nam
 • Thứ trưởng: Đặng Hoàng An – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổ chức Đảng

Tổ chức chính quyền

Cơ quan chức năng

 1. Vụ Kế hoạch
 2. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp
 3. Vụ Tổ chức cán bộ
 4. Vụ Pháp chế
 5. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững
 6. Vụ Dầu khí và than
 7. Vụ Khoa học và Công nghệ
 8. Văn phòng Ban Cán Sự
 9. Vụ Thị trường trong nước
 10. Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi
 11. Vụ Thị trường Châu Âu- Châu Mỹ
 12. Vụ Chính sách thương mại đa biên
 13. Thanh tra Bộ
 14. Văn phòng Bộ
 15. Văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Cơ quan quản lý nhà nước

 1. Tổng cục Quản lý thị trường
 2. Cục Công nghiệp
 3. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
 4. Cục Điện lực và năng lượng tái tạo
 5. Cục Phòng vệ thương mại
 6. Cục Điều tiết điện lực
 7. Cục Xúc tiến thương mại
 8. Cục Xuất nhập khẩu
 9. Cục Công thương địa phương
 10. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
 11. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
 12. Cục Hóa chất
 13. Cục Công tác phía Nam
 14. Thương vụ Việt Nam tại các nước và các vùng lãnh thổ

Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài

Khối Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương

 1. Thương vụ Việt Nam tại Mi-an-ma
 2. Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)
 3. Thương vụ Việt Nam tại Lào
 4. Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông (Kiêm nhiệm Ma Cao)
 5. Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc
 6. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
 7. Thương vụ Việt Nam tại Niu Di-lân (Kiêm nhiệm Phi-gi, Sa-moa)
 8. Thương vụ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a (Kiêm nhiệm Ti-mo Lét – xtê, Pa-pua Niu Ghi-nê)
 9. Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
 10. Thương vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a
 11. Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po
 12. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
 13. Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan (Kiêm nhiệm Nê-pan)
 14. Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin (Kiêm nhiệm Cộng hòa Pa-lau)
 15. Thương vụ Việt Nam tại Cam-pu-chia

Khối Thị trường Châu Âu

 1. Thương vụ Việt Nam tại Nga (kiêm nhiệm A-déc-bai-gian, Tuốc-mê-nít-xtan)
 2. Thương vụ Việt Nam tại Pháp (Kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Mô-na-cô, An-đô-ra, Cộng hòa Trung Phi)
 3. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)
 4. Thương vụ Việt Nam tại I-ta-li-a (kiêm nhiệm Hy Lạp, Man-ta, Síp, San-ma-ri-nô)
 5. Thương vụ Việt Nam tại Đức
 6. Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Bê-la-rút
 7. Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan
 8. Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Xlô-ven-ni-a)
 9. Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan (Kiêm nhiệm Lít-va, E-xtô-ni-a)
 10. Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan
 11. Thương vụ Việt Nam tại Bun-ga-ri (kiêm nhiệm Ma-xê-đô-ni-a)
 12. Thương vụ Việt Nam tại Hung-ga-ri (Kiêm nhiệm Crô-a-ti-a, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na)
 13. Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)

Khối Thị trường Châu Mỹ

 1. Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin (Kiêm nhiệm Bô-li-vi-a, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam)
 2. Thương vụ Việt Nam tại Pa-na-ma (kiêm nhiệm Cốt-xta-ri-ca, Đô-mi-ni-ca)
 3. Thương vụ Việt Nam tại Ca-na-đa
 4. Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
 5. Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê (Kiêm nhiệm Ê-cu-a-đo)
 6. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)
 7. Thương vụ Việt Nam tại Vê-nê-zu-ê-la (kiêm nhiệm Cô-lôm-bi-a, Grê-na-đa, Bác-ba-đốt, Xanh Vin-xen và Gree-na-din)
 8. Thương vụ Việt Nam tại Mê-xi-cô (kiêm nhiệm Goa-tê-ma-la, Ôn-đu-rát, En-xan-va-đo, Bê-li-giê)
 9. Thương vụ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na (Kiêm nhiệm U-ru-guay, Pa-ra-guay)

Khối Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

 1. Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (KIêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a))
 2. Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng))
 3. Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan (Kiêm nhiệm Áp-ga-nít-xtan)
 4. Thương vụ Việt Nam tại I-ran (Kiêm nhiệm Xy-ri, I-rắc)
 5. Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (Kiêm nhiệm Ô-man)
 6. Thương vụ Việt Nam tại A-rập Xê-út (Kiêm nhiệm Gióc-đa-ni, Y-ê-men, Ba-ranh)
 7. Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô))
 8. Thương vụ Việt Nam tại Ni-giê-ri-a (Kiêm nhiệm Ga-na, Tô gô, Xê-ri-a-lê-ôn, Ca-mơ-run)Sát)
 9. Thương vụ Việt Nam tại Cô-oét (Kiêm nhiệm Ô-man, Ca-ta)
 10. Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
 11. Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en
 12. Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Pa-lét-tin, Ê-ri-tơ-rê, Li băng))

Các Viện Nghiên cứu

 1. Viện Công nghiệp thực phẩm
 2. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
 3. Viện Nghiên cứu Cơ khí
 4. Viện Nghiên cứu Da – giầy
 5. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim
 6. Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp
 7. Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
 8. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương
 9. Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
 10. Viện Năng lượng
 11. Công ty TNHH MTV Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp
 12. Viện Nghiên cứu Sành sứ – Thuỷ tinh công nghiệp
 13. Viện Nghiên cứu Thương mại

Khối trường

 1. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
 3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà
 4. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức
 5. Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
 6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
 7. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh
 8. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
 9. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
 10. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
 11. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
 12. Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 13. Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
 14. Trường Đại học Sao Đỏ
 15. Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
 16. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
 17. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
 18. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
 19. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 20. Trường Đại học Điện lực

Các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ

 1. Vinatex (Tập đoàn Dệt may Việt Nam)
 2. Vinapaco (Tổng công ty Giấy Việt Nam)
 3. Vnsteel (Tổng Công ty Thép Việt Nam)
 4. MIE (Tổng Công ty Máy và thiết bị công nghiệp)
 5. VEAM (Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp)

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Thứ trưởng qua các thời kỳ

 • Lý Ban
 • Nghiêm Bá Đức
 • Tạ Cả
 • Nguyễn Mạnh Cầm
 • Nguyễn Nhật Tân
 • Nguyễn Văn Đào
 • Nguyễn Chanh
 • Nguyễn Tu
 • Đinh Phú Định
 • Hoàng Trọng Đại
 • Lê Kim Lăng
 • Lê Huy Côn, sau khi nghỉ hưu tham gia làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, đã thôi từ 15/4/2015.
 • Nguyễn Xuân Chuẩn
 • Mai Văn Dâu
 • Đỗ Như Đính
 • Trần Tấn
 • Đỗ Hữu Hào
 • Bùi Xuân Khu: hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thương tín VietBank.
 • Nguyễn Thành Biên
 • Nguyễn Nam Hải
 • Trần Đức Minh
 • Vũ Trọng Nam
 
 • Lê Trung Toản
 • Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện là Chủ tịch Quốc hội.
 • Hồ Huấn Nghiêm
 • Nguyễn Xuân Quang
 • Phan Thế Ruệ, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, Ủy viên HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
 • Nguyễn Xuân Thúy
 • Lương Văn Tự, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Cacao Cafe Việt Nam, cố vấn Tập đoàn Tôn Hoa Sen, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á châu.
 • Lê Danh Vĩnh
 • Châu Huệ Cẩm
 • Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Thường trực, thời kỳ 2009-2011 kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). (nghỉ hưu từ 1/9/2014)
 • Hoàng Quốc Vượng, có thời kỳ kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • Nguyễn Cẩm Tú
 • Hồ Thị Kim Thoa nhiệm kỳ 2010-2017
   

Nhận xét

Qua Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Bộ Công Thương, bộ máy cán bộ của Bộ Công Thương được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là cồng kềnh và cần phải tái cơ cấu. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần phải tái cơ cấu ngay bộ máy lên tới hàng vạn người từ 30 Cục, Vụ, 10 trường đại học, 22 trường cao đẳng, 11 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước…

 

Summary
Giới thiệu bộ công thương
Article Name
Giới thiệu bộ công thương
Description
Bộ Công Thương họp báo thường kỳ Quý IV năm 2019 .... trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP khu vực Miền Trung - Tây Nguyên” · MM ...
Author
Publisher Name
Giới thiệu bộ công thương
Publisher Logo