vach-ngan-di-dong-giai-phap-day-tinh-sang-tao

Sản xuất vách ngăn di động bởi đơn vị Hùng Phát

Sản xuất vách ngăn di động bởi đơn vị Hùng Phát. Tập hợp đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm chuyên môn, đội ngũ làm việc có tay nghề cao nên sẽ trực tiếp tham gia thực hiện. Quy mô sản xuất được mở rộng, các thiết bị máy móc vô cùng hiện đại sẽ hỗ trợ đẩy nhanh hoàn thành công việc theo dự kiến Bên cạnh đó, tùy từng không gian sống mà chúng tôi sẽ lắp đặt vách ngăn sao cho hiệu quả nhất. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã làm tốt các dự án lớn mà khách hàng đã giao. Mẫu mã vách ngăn … Đọc tiếp “Sản xuất vách ngăn di động bởi đơn vị Hùng Phát”

4634/BGDĐT-CTHSSV

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

4756/BGDĐT-KTKĐCLGD

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 2

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Thông tư liên tịch này hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm các cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng quản lý) thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.

Thông tư

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên đề về giáo dục mầm non

Dạy và học ngoại ngữ
Chuyên đề về giáo dục tiểu học

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

Chuyên đề về giáo dục trung học Chuyên đề về khoa học và công nghệ trong giáo dục
Chuyên đề về giáo dục thường xuyên Chuyên đề về thi đua - khen thưởng
Chuyên đề về giáo dục chuyên nghiệp Chuyên đề về Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục